Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2015, bieżące, menu 1119 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2015

2015

Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla pracownika kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów remontu budynku na poczet czynszu najmu za lokal mieszkalny.

Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie wyboru oferty na zadania realizowane w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. art. 27 i 28 o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., z późn. zm.).

Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze do przyznawania Karty Dużej Rodziny i prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodziny.

Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury.

Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 10/OC/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Miasta i Gminy Kańczuga w 2015 r.

Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia osoby do zespołu ds. monitorowania i ewaluacji „Strategii Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia” oraz „Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko-Dynowskiego Obszaru Wsparcia”.

Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów na Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany składu Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2015 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji formacji systemu wykrywania i alarmowania /SWA/ na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie planu kontroli wewnętrznych na 2015 rok w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 24/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego nt. „Reagowanie na zagrożenia CBRN” pk. „EDEN”.

Zarządzenie Nr 25/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

Zarządzenie Nr 27/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga do ochrony lokalu wyborczego w czasie przerw w głosowaniu spowodowanych nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP.

Zarządzenie Nr 37/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia godzin dyżuru pracowników w wyborach Prezydenta RP w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w wyborach Prezydenta RP w 2015 r.

Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie obniżenia w II-gim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 42/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów nabytych nieodpłatnie przez Miasto i Gminę Kańczuga.

Zarządzenie Nr 43/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie udziału Miasta i Gminy Kańczuga w przygotowaniu i przeprowadzeniu na terenie województwa podkarpackiego treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia „RENEGADE – KAPER 15/I”.

Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Kańczuga do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają rok budżetowy.

Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany dokumentacji sporządzonej przez jednostki organizacyjne w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych.

Zarządzenie Nr 46/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr 47/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 50/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 55/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Kańczuga w 2015 roku z uwzględnieniem realizacji programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz profilaktyki alkoholowej.

Zarządzenie Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie członków Miejsko – Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Nr 58/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 61/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie członków Miejsko – Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 63/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie umorzenia zaległości.

Zarządzenie Nr 65/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej.

Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Siedleczce.

Zarządzenie Nr 73/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Siedleczce.

Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2016-2026.

Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 76/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 78/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 80/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 81/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 83/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 84/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr G 110749R dz. nr ewid. 319 w km 0+020 – 0+510 w miejscowości Łopuszka Wielka”.

Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. „Remont ciągu dróg w miejscowości Krzeczowice dz. nr ewid. 610 w km 0+000 – 0+110 oraz dz. nr ewid. 694 w km 0+000 – 0+640 w km 0+020 – 0+510”.

Zarządzenie Nr 86/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminy składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji ds.. referendum.

Zarządzenie Nr 88/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 90/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia godzin dyżuru pracowników w referendum ogólnopolskim w dniu 6 września 2015 r. w Urzędzie Miasta i gminy w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 91/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 r.

Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015.

Zarządzenie Nr 94/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze.

 

Metryka

sporządzono
2015-09-03 przez Paweł Mucha
udostępniono
2015-09-03 02:00 przez Paweł Mucha
zmodyfikowano
2015-09-30 02:00 przez Paweł Mucha
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
939
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.