Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej (archiwum) Uchwały z 2008r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2008r., bieżące, menu 1004 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2008r.

Uchwały z 2008r.

 

Uchwała Nr XI/124/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr I/9/99 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 11 marca 1999 roku dotyczącej założenia Gimnazjum w Kańczudze

Uchwała Nr XI/125/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie założenia i nadania statutu Gimnazjum w Krzeczowicach

Uchwała Nr XI/126/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie założenia i nadania statutu Gimnazjum w Sieteszy

Uchwała Nr XI/127/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie założenia i nadania statutu Gimnazjum w Rączynie

Uchwała Nr XI/128/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie założenia i nadania statutu Gimnazjum  w Pantalowicach

Uchwała Nr XI/129/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie założenia i nadania statutu Gimnazjum w Siedleczce

Uchwała Nr XI/130/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie założenia i nadania statutu Gimnazjum w Łopuszce Wielkiej

Uchwała Nr XI/131/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych dla osób z terenu Miasta  i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XI/132/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga

Uchwała Nr XI/133/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia nowych zasad wynagrodzenia dla osób świadczących usługi opiekuńcze

Uchwała Nr XI/134/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze za 2007 rok

Uchwała Nr XI/135/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia na 2008 rok planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze

Uchwała Nr XI/136/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2008 rok

Uchwała Nr XI/137/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2008 rok wynikającej z przynależności do Zwiąkiu Gmin Ziemi Przeworskiej

Uchwała Nr XI/138/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Siedleczce

Uchwała Nr XI/139/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości zabudowanych położonych w Kańczudze

Uchwała Nr XI/140/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego  wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze

Uchwała Nr XI/141/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z przedszkola

Uchwała Nr XI/142/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze

Uchwała Nr XI/143/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego  na realizację zadań publicznych

Uchwała Nr XI/144/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Uchwała Nr XI/145/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Kańczuga działki położonej w Rączynie

Uchwała Nr XI/146/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Uchwała Nr XII/147/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i gminy Kańczuga za 2007 rok i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kańczuga absolutorium za rok 2007

Uchwała Nr XII/148/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2008 rok

Uchwała Nr XII/149/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do lokalnej Grupy Działania “ Z Tradycją w nowoczesność “ z siedzibą w Pawłosiowie

Uchwała Nr XII/150/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych

Uchwała Nr XII/151/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XII/152/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Uchwała Nr XII/153/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Uchwała Nr XII/154/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Kańczuga do wspólnej realizacji przedsięwzięcia pn. “Regionalna Sieć Szerokopasmowa Rzeszów - wschód”

Uchwała Nr XII/155/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego

Uchwała Nr XII/156/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do projektu “Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne POP” oraz upoważnienia do zawarcia porozumienia ze Związkiem Gmin Ziemi Przeworskiej

Uchwała Nr XII/157/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Gmin Ziemi Przeworskiej w roku 2098 na realizację projektu pn. “Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne POP”

Uchwała Nr XII/158/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Gmin Ziemi Przeworskiej w roku 2098 na realizację projektu pn. “Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne POP”

Uchwała Nr XII/159/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku W S A  w Rzeszowie sygn. akt II SA/Rz 412/07 z dnia 22 lutego 2008 roku

Uchwała Nr XIII/160/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uchwała Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze za rok 2007

Uchwała Nr XIII/161/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze za 2007 rok

Uchwała Nr XIII/162/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Uchwała Nr XIII/163/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2008 rok

Uchwała Nr XIII/164/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr VII/44/2003 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 29 października 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze

Uchwała Nr XIII/165/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie usług opiekuńczych - pomocy sąsiedzkiej świadczonej przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze oraz określenia zasad odpłatności za te usługi

Uchwała Nr XIII/166/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Siedleczce

Uchwała Nr XIII/167/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Uchwała Nr XIII/168/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zabezpieczenia w formie “weksla in blanco”

Uchwała Nr XIII/169/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości 1 punktu dla pracowników  nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XIII/170/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Uchwała Nr XIII/171/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Uchwała Nr XIII/172/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Szafrana na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XIII/173/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zabezpieczenia środków na Działanie pn. Wsparcie inwestycji związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej objęte Podkarpackim Samorządowym instrumentem Wsparcia Infrastruktury na Obszarach Wiejskich

Uchwała Nr XIII/174/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego

Uchwała Nr XIV/175/2008 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie darowizny nieruchomości położonej w Kańczudze

Uchwała Nr XIV/176/2008 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Uchwała Nr XIV/177/2008 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Chodakówce

Uchwała Nr XIV/178/2008 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Lipniku

Uchwała Nr XIV/179/2008 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2008 rok

Uchwała Nr XIV/180/2008 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XIV/181/2008 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zawarcia z Samorządem Powiatu Przeworskiego porozumienia o przejęciu prowadzenia zadania publicznego

Uchwała Nr XIV/182/2008 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zwiększenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych

Uchwała Nr XIV/183/2008 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Uchwała Nr XI/184/2008 z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Uchwała Nr XV/185/2008 z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2008 rok

Uchwała Nr XV/186/2008 z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r - karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kańczuga

Uchwała Nr XV/187/2008 z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Kańczuga do Polskiego Projektu 400 Miast

Uchwała Nr XV/188/2008 z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Medynia Kańczucka

Uchwała Nr XV/189/2008 z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek budowlanych położonych w Kańczudze

Uchwała Nr XV/190/2008 z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2005 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 27 czerwca 2005 r  w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenach górniczych “Kaczuga-1” zatwierdzonego Decyzją MOŚZNiL znak:GK/wk?MN/2931/97 z 26. 08. 1997 r. ”Husów - Albigowa - Krasne - 1” - zatwierdzonego Decyzją MOŚZZNiL znak DGe/EZ/487/1199/99 z dnia 08.03.1999r. “Pantalowice - Pruchnik”- zatwierdzonego Decyzją MŚ znak:DGe/MS/487-1839/00 z dnia 22.03.2000r. oraz “Rączyna -1” zatwierdzonego Decyzją MOŚZNiL znak: DGe/MS/487-3247/99 z dnia 16.07.1999r. dla złóż gazu ziemnego występujących w granicach administracyjnych miasta i gminy Kańczuga

UchwałaNr XV/191/2008 z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

UchwałaNr XV/192/2008 z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kańczudze prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynku garażowego wraz z budowlami i urządzeniami znajdującymi się na przedmiotowej działce w zamian za zobowiązania podatkowe

UchwałaNr XV/193/2008 z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie usług opiekuńczych - pomocy sąsiedzkiej świadczonej przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze

UchwałaNr XV/194/2008 z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Siedleczce

Uchwała Nr XVI/195/2008 z dnia 8 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Miastem i Gmina Kańczuga, a Powiatem Przeworskim (partnerem wiodącym w projekcie na terenie powiatu przeworskiego na wspólne przystąpienie do przedsięwzięcia na rezerwację częstotliwości radiowych z zakresu 3600-3800 MHz  w ramach projektu pn. “Regionalna Sieć Szerokopasmowa Rzeszów - Wschód”

Uchwała Nr XVI/196/2008 z dnia 8 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2008 rok

Uchwała Nr XVI/197/2008 z dnia 8 września 2008 roku w sprawie zatwierdzenia wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania “ Z Tradycją w Nowoczesność” z siedzibą  w Pawłosiowie

Uchwała Nr XVI/198/2008 z dnia 8 września 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na partycypację w kosztach przygotowania i złożenia oferty przetargowej, jednorazowej opłaty minimalnej oraz opłaty rocznej za prawo do dysponowania częstotliwością radiową  za 2008 rok w ramach projektu pn.” Regionalna Sieć szerokopasmowa Rzeszów - Wschód”

Uchwała Nr XVI/199/2008 z dnia 8 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Uchwała Nr XVI/200/2008 z dnia 8 września 2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w Kańczudze

Uchwała Nr XVI/201/2008  z dnia 8 września 2008 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Pantalowice

Uchwała Nr XVI/202/2008 z dnia 8 września 2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Żuklinie oraz udzielenia bonifikaty

Uchwała Nr XVI/203/2008 z dnia 8 września 2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Bóbrce Kańczuckiej

Uchwała Nr XVI/204/2008 z dnia 8 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy

Uchwała Nr XVI/205/2008 z dnia 8 września 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu poprzez likwidację Oddziału Nefrologicznego, Stacji Dializ oraz Poradni Nefrologicznej Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu

Uchwała Nr XVI/206/2008 z dnia 8 września 2008 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Krzeczowicach i nadania mu statutu

Uchwała Nr XVI/207/2008 z dnia 8 września 2008 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Łopuszce Wielkiej  i nadania mu statutu

Uchwała Nr XVI/208/2008 z dnia 8 września 2008 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Pantalowicach i nadania  mu statutu

Uchwała Nr XVI/209/2008 z dnia 8 września 2008 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Rączynie i nadania mu statutu

Uchwała Nr XVI/210/2008 z dnia 8 września 2008 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Siedleczce i nadania mu statutu

Uchwała Nr XVI/211/2008 z dnia 8 września 2008 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Sieteszy i nadania mu statutu

Uchwała Nr XVI/212/2008 z dnia 8 września 2008 roku w sprawie zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Przeworskiej

Uchwała Nr XVII/213/2008 z dnia 27 października 2008 roku w sprawie uchylenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XVII/214/2008 z dnia 27 października 2008 roku w sprawie uchylenia pomocy finansowej dla Związku Gmin Ziemi Przeworskiej w roku 2008 na realizację projektu pn. „Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne POP”

Uchwała Nr XVII/215/2008 z dnia 27 października 2008 roku w sprawie zmniejszenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych

Uchwała Nr XVII/216/2008 z dnia 27 października 2008 roku w sprawie odstąpienia od odszkodowania za nieruchomości przechodzące na własność Województwa Podkarpackiego

Uchwała Nr XVII/217/2008 z dnia 27 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Uchwała Nr XVII/218/2008 z dnia 27 października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Uchwała Nr XVII/219/2008 z dnia 27 października 2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Krzeczowicach

Uchwała Nr XVII/220/2008 z dnia 27 października 2008 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Rączyna

UchwałaNr XVII/221/2008 z dnia 27 października 2008 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Siedleczka

Uchwała Nr XVII/222/2008 z dnia 27 października 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowei doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli

Uchwała Nr XVII/223/2008 z dnia 27 października 2008 roku w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Kańczuga UCHYLONA

Uchwała Nr XVII/224/2008 z dnia 27 października 2008 roku w sprawie przyjęcia Strategii Oświaty Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2008 - 2013

Uchwała Nr XVII/225/2008 z dnia 27 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/209/2008 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 8 września 2008 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Rączynie i nadanie mu statutu

Uchwała Nr XVII/226/2008 z dnia 27 października 2008 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze pod nazwą “ Środowiskowy Dom Samopomocy w Łopuszce Wielkiej”

Uchwała Nr XVII/227/2008 z dnia 27 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2008 rok

Uchwała Nr XVII/228/2008 z dnia 27 października 2008 roku w sprawie ustalenia kwoty zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy

Uchwała Nr XVIII/229/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/08 Siedleczka - Kańczuga

Uchwała Nr XVIII/230/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/08 Łopuszka Mała - Żuklin

Uchwała Nr XVIII/231/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/08 Łopuszka Wielka

Uchwała Nr XVIII/232/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/08 Pantalowice

Uchwała Nr XVIII/233/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/08 Sietesz - Niżatyce

Uchwała Nr XVIII/234/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji o nieruchomościach oraz wzoru załączników do deklaracji i informacji

Uchwała Nr XVIII/235/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru informacji o gruntach oraz wzoru załączników  do deklaracji i informacji

Uchwała Nr XVIII/236/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji o lasach oraz wzoru załączników do deklaracji i informacji

Uchwała Nr XVIII/237/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie obniżenia ceny skupu zyta za pierwsze trzy kwartały 2008 roku podanej w Komunikacie Prezesa GUS jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

Uchwała Nr XVIII/238/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2009 rok

Uchwała Nr XVIII/239/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

Uchwała Nr XVIII/240/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/15/2005 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 marca 2005 roku dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga UCHYLONA

Uchwała Nr XVIII/241/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków OSP z terenu Miasta i Gminy Kańczuga za udział  w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Uchwała Nr XVIII/242/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Łopuszce Wielkiej oraz udzielenia bonifikaty

Uchwała Nr XVIII/243/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy

Uchwała Nr XVIII/244/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki położonej w miejscowości Pantalowice

Uchwała Nr XVIII/245/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie nabycia działki od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kańczudze

Uchwała Nr XVIII/246/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości 1 punktu dla pracowników zatrudnionych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kańczudze

Uchwała Nr XVIII/247/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia na 2009 rok taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XVIII/248/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie dopłaty dla I grupy taryfowej odbiorców usług zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XVIII/249/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia na 2009 rok taryf za wodę  i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XVIII/250/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/251/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Uchwała Nr XVIII/252/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na remont dróg powiatowych położonych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XVIII/253/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie  realizacji zadania: Remont drogi gminnej Łopuszka Mała - Hucisko Nienadowskie Nr 1 10735R w km 0+000 - 3+464

Uchwała Nr XIX/254/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju miasta i Gminy Kańczuga na lata 2008 - 2015

Uchwała Nr XIX/255/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łopuszce Wielkiej

Uchwała Nr XIX/256/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XIX/257/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych biorących udział w pracach Rady Miejskiej w Kańczudze-  UCHYLONA

Uchwała Nr XIX/258/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kańczudze UCHYLONA

Uchwała Nr XIX/259/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kańczudze UCHYLONA

Uchwała Nr XIX/260/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy

Uchwała Nr XIX/261/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Kańczuga działki położonej w Rączynie

Uchwała Nr XIX/262/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Sieteszy

Uchwała Nr XIX/263/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Lipniku

Uchwała Nr XIX/264/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki położonej w Żuklinie

Uchwała Nr XIX/265/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015 dla Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XIX/266/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Sietesz

Uchwała Nr XIX/267/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga  na 2009 rok

Uchwała Nr XIX/268/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XIX/269/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmniejszenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na partycypację w kosztach przygotowania i złożenia oferty przetargowej, jednorazowej opłaty minimalnej oraz opłaty rocznej za prawo do dysponowania częstotliwością radiową za 2008 rok w ramach projektu pn. “Regionalna Sieć Szerokopasmowa Rzeszów - Wschód”

Uchwała Nr XIX/270/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2008 rok

Uchwała Nr XIX/271/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok

Uchwała Nr XIX/272/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2009 rok

Uchwała Nr XIX/273/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl obsługi osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XIX/274/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2009 rok wynikającej z przynależności do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej

Uchwała Nr XIX/275/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XIX/276/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Uchwała Nr XIX/277/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy fionansowej Powiatowi Przeworskiemu na partycypację w kosztach projektu pn. “Regionalna Sieć Szerokopasmowa Rzeszów - Wschód”

Uchwała Nr XIX/278/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga

Uchwała Nr XIX/279/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyposażenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze w lokale znajdujące się w budynku przy ul. Rynek 6 w Kańczudze

Uchwała Nr XIX/280/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyposażenia Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze w lokal znajdujący sięw budynku OSP w Kańczudze przy ul. Parkowej

Uchwała Nr XIX/281/2008  z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/46/2005 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko- Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Kańczudze UCHYLONA

Uchwała Nr XIX/282/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze

Uchwała Nr XIX/283/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Kultury  Miasta i Gminy w Kańczudze

Uchwała Nr XIX/284/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/228/2008 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 27 października 2008 roku w sprawie ustalenia kwoty zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy

Uchwała Nr XIX/285/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia kwoty zobowiązań w zakresie podejmowania remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy

Uchwała Nr XIX/286/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia kwoty zobowiązań w zakresie podejmowania remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy

 

 

 

Metryka

sporządzono
2011-02-13 przez
udostępniono
2011-02-13 01:00 przez Paweł Mucha
zmodyfikowano
2016-12-07 13:15 przez Paweł Mucha
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
915
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.