Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2014, bieżące, menu 1115 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2014

2014

Zarządzenia Nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 2/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków pieniężnych z budżetu Miasta i Gminy Kańczuga, o których mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.

Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie wyboru oferty na zadania realizowane w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. art. 27 i 28 o sporcie (Dz. U.Nr 127, poz. 857 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.)

Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie umorzenia zaległości.

Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie umorzenia zaległości.

Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie umorzenia zaległości.

Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie umorzenia zaległości.

Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie umorzenia zaległości.

Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobową spółką Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Kańczuga do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają rok budżetowy.

Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie planu kontroli wewnętrznych na 2014 rok w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego o obrony cywilnej Miasta i Gminy Kańczuga w 2014 r.

Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 10 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzanych na dzień 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24.03. 2014 roku w sprawie powołania zespołu projektowego z ramienia Miasta i Gminy Kańczuga ds. zarządzania projektem „Zintegrowany rozwój Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia” realizowanego w ramach:Konkursu na działania wspierające jst w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja)” realizowanego w ramach Programu Operacyjne4go Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań budżetowych przez podległe jednostki budżetowe.

Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego w wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości przy realizacji projektu „Budowa budynku zaplecza sportowego w miejscowości Sietesz” współfinansowego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Domu odrębnie dla typu A i B oraz Planu Pracy na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków pieniężnych z budżetu Miasta i Gminy Kańczuga, o których mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.

Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie dopuszczenia programów komputerowych.

Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 2 maja 2014 roku w sprawie ustalenia godzin dyżuru pracowników w dniu 25 maja 2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze – w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 2 maja 2014 roku w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 110748 R w km 0+000 – 1+150 w miejscowości Łopuszka Wielka dz. Nr ewid. 179, 4145 276” 

Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji kasowej” w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze

Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów remontu na poczet czynszu najmu za lokal mieszkalny.

Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 48/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie umorzenia należności wraz z odsetkami z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

Zarządzenie Nr 49/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 50/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 3 czerwca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania sprzętu i urządzeń w Miejsko Gminnym magazynie sprzętu OC.

Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze do przyznawania Karty Dużej Rodziny i prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie odmowy wydania Karty Dużej Rodzinie.

Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie członków Miejsko-Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Nr 54/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Zarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zasad podziału kosztów bieżącej działalności Miejsko-Gminnego Przedszkola i Miejsko-Gminnego Żłobka zlokalizowanych w jednym budynku wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedszkola i żłobka.

Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze oraz udzielenia pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Miejsko – Gminnego Przedszkola w Kańczudze. 

Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Miejsko – Gminnego Przedszkola w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie zasad transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka, umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego, szkolnego i obowiązku nauki, organizowanego przez Miasto i Gminę Kańczuga oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni, dyrektorzy placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014.

Zarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 72/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 1 września 2014 roku w sprawie planu finansowego dla Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 73/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 1 września 2014 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania na majątek Szkoły Muzycznej I stopnia w Kańczudze wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Zarządzenie Nr 74/1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 1 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości przy realizacji projektu „Zakup wyposażenia meblowego do budynków komunalnych pełniących funkcję społeczno-kulturalne na terenie Miasta i Gminy Kańczuga” współfinansowego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 74/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 1 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości przy realizacji projektu „Wykonanie chodnika w miejscowości Rączyna z przeznaczeniem na ścieżkę rowerową oraz szlak pieszy Nordic Walking” współfinansowego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 1 września 2014 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 1 września 2014 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Miejsko – Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 15 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 16 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach wojewódzkiego ćwiczenia kompleksowego pk. „BIESZCZADY 2014”.

Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 września 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

Zarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 września 2014 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 29 września 2014 roku w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów remontu budynku na poczet czynszu najmu za lokal użytkowy.

Zarządzenie Nr 82/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 83/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 6 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 84/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 7 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. nagród dla nauczycieli, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr 85/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 9 października 2014 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów bankowych długoterminowych.

Zarządzenie Nr 86/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 października 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pn. Remont drogi gminnej Nr 1 10747 R Łopuszka Mała – Łopuszka Wielka dz. Nr ewid. 424 w km 0+000 – 0+700 oraz dz. Nr ewid. 612 w km 0+000 – 0+130 realizowanego w ramach umowy z Wykonawcą Nr FZ.272.29.2014WS z dnia 03.09.2014 r.

Zarządzenie Nr 87/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 15 października 2014 roku w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 15 października 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

Zarządzenie Nr 90/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 16 października 2014 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 91/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 21 października 2014 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o świadczenie usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 21 października 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

Zarządzenie Nr 93/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 94/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 21 października 2014 roku w sprawie ustalenia godzin dyżuru pracowników w dniu 16 listopada 2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze – w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 95/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 96/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 98/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 99/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej.

Zarządzenie Nr 100/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2015-2025.

Zarządzenie Nr 101/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów remontu budynku na poczet czynszu najmu za lokal mieszkalny.

Zarządzenie Nr 102/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 103/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie umorzenia odsetek karnych.

Zarządzenie Nr 104/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr 105/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. wyceny gruntów będących własnością Miasta i Gminy Kańczuga powstałych w wyniku scalenia gruntów wsi Pantalowice i Żuklin.

Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 107/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 108/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 109/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie dopuszczenia programów komputerowych.

Zarządzenie Nr 110/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości…

Zarządzenie Nr 111/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Miasta i Gminy Kańczuga

 

 

Metryka

sporządzono
2015-06-12 przez Paweł Mucha
udostępniono
2015-06-12 02:00 przez Paweł Mucha
zmodyfikowano
2015-06-12 14:07 przez Paweł Mucha
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
711
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.