Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Menu góra
Strona startowa Aktualności Ochrona Środowiska Zbiorniki bezodpływowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zbiorniki bezodpływowe, bieżące, menu 1090 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zbiorniki bezodpływowe

Zbiorniki bezodpływowe

Obwieszczenie nr RGN.6235.13.3.2023.KJ z dnia11-10-2023 r. o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Decyzja RGN.6235.13.3.2023.KJ z dnia 11-10-2023 r. w sprawie zezwolenia Gminie Jawornik Polski na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych

 


 

Plan kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Informacja dla posiadaczy zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 

 


 

Obwieszczenie nr RGN.6235.2.2023.KJ z dnia 25-08-2023 r. o wydaniu decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 

Decyzja RGN.6235.2.2023.KJ z dnia 25-08-2023 r. w sprawie zezwolenia Gminie Jawornik Polski na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych

 


INFORMACJA dla posiadaczy szamb i oczyszczalni przydomowych

 

 

Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych podpisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2020 r. poz. 1439 ze zm.)

Art. 5 ust. 1 pkt. 3a "Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych"

Art. 5 ust. 1pkt 3b "Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny przepisami ustawy i przepisami odrębnymi"

Art. 6 ust. 1 "Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości
ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony wart. 5 ust.1  pkt. 3b, są obowiązani do udokumentowania formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- przez okazywanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat ze te usługi".

Jak wynika z powyższych przepisów, właściciel nieruchomości ma obowiązek udokumentować wykonywanie obowiązku przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi. Oznacza to, że musi przechowywać umowę i dowody płacenia.

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych.

 

Obowiązkiem Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 wyżej przywołanej ustawy jest prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków:

"Gminy prowadzą ewidencję: 1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjne)".

 

Dlatego też, Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga apeluje do mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub  przydomowej oczyszczalni ścieków o wypełnienie załączonego druku zgłoszenia dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 2, pokój nr 13 lub 2

 

Druk zgłoszenia znajduje się w załączniku zamieszczonym poniżej.

 

 

Druk zgłoszenia

 

 

W przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

 

 

Metryka

sporządzono
2019-12-20 przez
udostępniono
2019-12-20 00:00 przez Osikowski Ryszard
zmodyfikowano
2023-10-12 10:47 przez Osikowski Ryszard
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
614
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.