Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 2011
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2011, bieżące, menu 1085 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2011

2011

 

Zarządzenie Nr 1/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 04 stycznia 2011 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert dotyczących „Dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga do Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2011r

 

Zarządzenie Nr 2/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 6 stycznia 2011 roku w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów remontu budynku na poczet czynszu najmu za lokal mieszkalny.

 

Zarządzenie Nr 3/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11 stycznia 2011 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2010 rok.

 

Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11.01.2011r w sprawie zatwierdzenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze.

 

Zarządzenie Nr 5/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 13 stycznia 2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie wyboru oferty na zadania realizowane w ramach ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

 

Zarządzenie Nr 6/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

 

Zarządzenie Nr 7/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 stycznia 2011. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28 stycznia 2011. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w  Kańczudze z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie: ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

 

Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 4 lutego 2011 r w sprawie zaliczenia na poczet czynszu kosztów poniesionych na utwardzenie placu manewrowego na potrzeby szkolenia kierowców.

 

Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11 luty 2011. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

 

Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego Miejskiej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

 

Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 15.02.2011 w sprawie ustalenia czynszu za dzierżawę części działki położonej w Kańczudze wykorzystanej na szkolenie przyszłych kierowców.

 

Zarządzenie Nr 15/2011 Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 15.02.2011r. W sprawie ustalenia podstawowych założeń kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Miasta i Gminy Kańczuga w 2011r.

 

Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28 luty 2011. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 18/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 01 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

 

Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.


Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 7 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2010 rok.

 

Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 08 marca 2011 roku w sprawie powołania składów osobowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów na sołtysów wsi i przewodniczących Zarządów Osiedlowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga zarządzonych na dzień 20 marca 2011 roku.

 

Zarządzenie Nr 22/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla pracownika zwolnionego z odbywania służby przygotowawczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga.

 

Zarządzenie Nr 23/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 21 marca 2011r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

 

Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

 

Zarządzenie Nr 26/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

 

Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

 

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

 

Zarządzenie Nr 30//2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

 

Zarządzenie Nr 31/2011 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

 

Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 marca 2011. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 33/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 marca 2011r.w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta i Gminy Kańczuga.

 

Zarządzenie Nr 35/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia04 kwietnia 2011 r w sprawie powołania Miejsko - Gminnego Zespołu Interdyscyplinarngo ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 06 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzania przetargu publicznego na sprzedaż pojazdu Ładowarki STALOWA WOLA Ł-34

 

Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11 kwietnia 2011 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.


Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 kwietnia 2011r w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.


Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 26 kwietnia 2011 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 42/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 43/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 45/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 48/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 maja 2011r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.

 

Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 51/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 52/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.


Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 55/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla pracownika kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga.

 

Zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 05 lipca 2011 roku w sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzania przetargu publicznego na sprzedaż pojazdu specjalnego pożarniczego STAR P – 244l 259, nr rejestracyjny PRA 992C

 

Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 05 lipca 2011 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 7 lipca 2011 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 lipca 2011 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 62/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 63/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakupy podręczników w roku szkolnym 2011/2012

 

Zarządzenie Nr 64/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 04 sierpnia 2011 roku. w sprawie powołania składu osobowego komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 

Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum w Kańczudze

 

Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Gimnazjum w Kańczudze

 

Zarządzenie Nr 71/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011.

 

Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 sierpnia 2011 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.


Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 22 sierpnia 2011r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego

 

Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Zarządzenie Nr 78/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 29 sierpień 2011r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie obniżenia w II-gim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 sierpnia 2011 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 sierpnia 2011 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 5 września 2011r. w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.


Zarządzenie Nr 83/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 5 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 84/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 06 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie członków Miejsko - Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie


Zarządzenie Nr 85/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 06.09.2011r. w sprawie zmiany załączników do instrukcji kasowej


Zarządzenie Nr 86/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 8 września 2011 roku w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów remontu budynku na poczet czynszu najmu za lokal mieszkalny

 

Zarządzenie Nr 87/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12 września 2011r. w sprawie ustalenia godzin dyżuru pracowników w dniu 9 października 2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze – w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

 

Zarządzenie Nr 88/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 13 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.


Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 16 września 2011r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.

 

Zarządzenie Nr 91/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 16 września 2011r do prowadzenia czynności losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych

 

Zarządzenie Nr 92/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Zarządzenie Nr 93/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 94/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 19 września 2011r. w sprawie ustalenia czynszu za najem pomieszczenia z przeznaczeniem jako poczekalnia dla podróżnych

 

Zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 21 września 2011 roku w sprawie ustalenia ryczałtu za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, kanalizację i wywóz nieczystości stałych dla najemców lokali w Ośrodku Zdrowia w Pantalowicach

 

Zarządzenie Nr 96/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 21 września 2011 roku w sprawie ustalenia ryczałtu za energię elektryczną i centralne ogrzewanie dla najemców lokali w Ośrodku Zdrowia w Sieteszy

 

Zarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 21 września 2011 roku w sprawie zaliczenia poniesionych kosztów remontu budynku na poczet czynszu najmu za lokal mieszkalny

 

Zarządzenie Nr 98/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 23 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 99/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 27 września 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 27 września 2011r. w sprawie powołania Komisji ds. nagród dla nauczycieli, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Kańczuga

 

Zarządzenie Nr 101/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 27 września 2011r. w sprawie powołania Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kańczudze

 

Zarządzenie Nr 102/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.


Zarządzenie Nr 103/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 5 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Kańczuga

 

Zarządzenie Nr 105/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11 października 2011r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu dotyczącego sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Kańczuga w 2011 roku oraz spłaty wcześniej zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów bankowych długoterminowych

 

Zarządzenie Nr 106/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 107/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 października 2011r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2012 r.

 

Zarządzenie Nr 108/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 109/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 21 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 110/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 rok.

 

Zarządzenie Nr 111/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 2 listopada 2011r. w sprawie przygotowania i udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym.

 

Zarządzenie Nr 112/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 104/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11 października 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta i Gminy Kańczuga.

  

 

Metryka

sporządzono
2011-12-15 przez Paweł Mucha
udostępniono
2011-12-15 01:00 przez Paweł Mucha
zmodyfikowano
2011-12-22 13:04 przez Paweł Mucha
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
885
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.