Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Menu góra
Strona startowa Informacje Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 2010
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „2010, bieżące, menu 1076 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2010

2010

Zarządzenie Nr 1/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 04 stycznia 2010 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w jazdach lokalnych oraz wyrażenie zgody na używanie do celów służbowych własnych samochodów osobowych.

Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 05 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w sprawie wyboru oferty na zadania realizowane w ramach ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ).

Zarządzenie Nr 3/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 05 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wydatkowania środków pieniężnych z budżetu Miasta i Gminy Kańczuga, o których mowa w art.. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamówień Publicznych.

Zarządzenie Nr 4/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 07 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r./.

Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 07 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany załączników do instrukcji kasowej.

Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 07 stycznia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 7/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 07 stycznia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 8/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kańczudze.

Zarządzenie Nr 9/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 01 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze, oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych na terenia Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr 10/2010 Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 05 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Miasta i Gminy Kańczuga w 2010 r.

Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

Zarządzenie Nr 12/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.

Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. przyznawania częściowych dopłat do czesnego dla dokształcających się nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Kańczuga.

Zarządzenie Nr 14/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

Zarządzenie Nr 15/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia nieaktualnych i wycofanych z użycia pieczątek

Zarządzenie Nr 16/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 09 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji do zniszczenia nieaktualnych i wycofanych z użycia pieczątek.

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze, oraz wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostki budżetowe Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga oraz jednostki organizacyjne Gminy.

Zarządzenie Nr 18/A/2010 Burmistrza Miasta i Gminy w Kańczudze z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Powypadkowego.

Zarządzenie Nr 19/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 1996 Nr 132 poz.622).

Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej.

Zarządzenie Nr 21/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga, w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz wyborach uzupełniających do Senatu, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Zarządzenie Nr 22/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Siedleczce.

Zarządzenie Nr 23/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w bezpośrednim wyborze burmistrza.

Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 25/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian dot. zasad przyznawania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze miesięcznego limitu przebiegu kilometrów w jazdach lokalnych oraz wyrażenie zgody na używanie do celów służbowych własnych samochodów osobowych.

Zarządzenie Nr 26/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie zmiany załączników do instrukcji kasowej.

Zarządzenie Nr 27/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

Zarządzenie Nr 28/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji do ustalenia i szacowania strat powstałych wskutek powodzi w dniach 18 – 21 maja 2010 r..

Zarządzenie Nr 29/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

Zarządzenie Nr 30/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 02 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 31/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 02 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 27/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 maja 2010 r. dotyczących powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21 i w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

Zarządzenie Nr 32/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 02 czerwca 2010 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 03 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Zarządzenie Nr 34/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 04 czerwca 2010 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej i wyznaczenia Przewodniczącego Komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Siedleczce.

Zarządzenie Nr 35/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 09 czerwca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004r/.

Zarządzenie Nr 36/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia godzin dyżuru pracowników w dniu 20 czerwca 2010 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze – wybory uzupełniające do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

Zarządzenie Nr 37/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Zarządzenie Nr 38/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 27/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 maja 2010 r. dotyczącego powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21 i w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

Zarządzenie Nr  39/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 27/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 maja 2010 r. dotyczącego  powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej  w okręgu wyborczym nr 21 i w wyborach  Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

Zarządzenie Nr  40/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 27/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 maja 2010 r. dotyczącego  powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej  w okręgu wyborczym nr 21 i w wyborach  Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

Zarządzenie Nr  41/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia godzin dyżuru pracowników w dniu 04 lipca 2010r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kańczudze – w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010r.

Zarządzenie Nr  42/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Siedleczce.

Zarządzenie Nr  43/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr  44/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego pn. „Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr ewid. dz. 8 Krzeczowice – Jazz w km 0+104 wm. Krzeczowice”

Zarządzenie Nr  45/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej.

Zarządzenie Nr  46/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2010/2011

Zarządzenie Nr  47/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Siedleczce.

Zarządzenie Nr  48/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Siedleczce.

Zarządzenie Nr  49/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany załączników do instrukcji kasowej.

Zarządzenie Nr  50/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 23 września 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr  51/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 28 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. nagród dla nauczycieli, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr  52/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 29 września 2010 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu  Miasta i Gminy Kańczuga na 2011 r.

Zarządzenie Nr  52A/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 września 2010 r. w sprawie dopuszczenia programów komputerowych.

Zarządzenie Nr  53/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 12 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Zarządzenie Nr  54/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 26 października 2010 r. w sprawie powołania gminnego koordynatora informatycznego i operatorów informatycznych  na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr  55/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 02 listopada 2010 r.w sprawie powołania Miejsko – Gminnej Komisji Urbanistyczno -  Architektonicznej.

Zarządzenie Nr  56/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia powołania gminnego koordynatora informatycznego i operatorów informatycznych  na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr  57/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 15 listopada 2010 r.  w sprawie ustalenia godzin dyżuru pracowników w dniu 21.XI.2010 r.  w  Urzędzie Miasta i Gminy     w Kańczudze w wyborach do rady gminy, rady powiatów i sejmików wojewódzkich.

Zarządzenie Nr  58/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 02 grudnia 2010 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – Miasto Kańczuga.

Zarządzenie Nr  59/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 02 grudnia 2010 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – Rączyna Centrum Kształcenia

Zarządzenie Nr  60/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 02 grudnia 2010 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – Krzeczowice, Bóbrka Kanczucka

Zarządzenie Nr  61/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 02 grudnia 2010 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – Sietesz, Lipnik, Chodakówka.

Zarządzenie Nr  62/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 02 grudnia 2010 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – Rączyna, Wola Rzeplińska. 

Zarządzenie Nr  63/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 02 grudnia 2010 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – Łopuszka Wielka, Medynia Kańczucka.

Zarządzenie Nr  64/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 02 grudnia 2010 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – Niżatyce, Żukiln.

Zarządzenie Nr  65/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 02 grudnia 2010 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – Łopusza Mała.

Zarządzenie Nr  66/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 02 grudnia 2010 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – Siedleczka.

Zarządzenie Nr  67/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 02 grudnia 2010 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – Kańczuga budynek Urzędu.

Zarządzenie Nr  68/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 02 grudnia 2010 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – Pantalowice.

Zarządzenie Nr  69/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 02 grudnia 2010 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – UMiG -Kasa.

Zarządzenie Nr  70/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 02 grudnia 2010 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji –  Jednostki OSP

Zarządzenie Nr  71/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 02 grudnia 2010 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – weryfikacji gruntów

Zarządzenie Nr  72/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 02 grudnia 2010 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji –  weryfikacji sald

Zarządzenie Nr 73/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 02 grudnia 2010 r.  w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.

Zarządzenie Nr  74/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 03 grudnia 2010 r.  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze.

Zarządzenie Nr  75/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 03 grudnia 2010 r.  w sprawie rozwiązania Gminnego Biura spisowego powołanego w celu przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. na terenie Miasta i Gminy Kańczuga.

Zarządzenie Nr  76/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga  z dnia 03 grudnia 2010 r.  w sprawie powołania Lidera Gminnego w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkańców w 2011 r. na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

 

Metryka

sporządzono
2010-08-25 przez
udostępniono
2010-08-25 02:00 przez Paweł Mucha
zmodyfikowano
2011-02-28 01:00 przez Paweł Mucha
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
840
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.