Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
Menu góra
Strona startowa Informacje Uchwały Rady Miejskiej (archiwum) Uchwały z 2007r.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały z 2007r., bieżące, menu 1005 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały z 2007r.

Uchwały z 2007r.

Uchwała Nr IV/23/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2007 rok


Uchwała Nr IV/24/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne


Uchwała Nr IV/25/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie budżetu Miasta i Gminy Kańczugana 2007 rok


Uchwała Nr IV/26/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego


Uchwała Nr IV/27/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczkiz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiskai Gospodarki Wodnej w Rzeszowie


Uchwała Nr IV/28/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bóbrka Kańczucka


Uchwała Nr IV/29/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chodakówka


Uchwała Nr IV/30/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzeczowice


Uchwała Nr IV/31/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipnik


Uchwała Nr IV/32/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łopuszka Mała


Uchwała Nr IV/33/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łopuszka Wielka


Uchwała Nr IV/34/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Medynia Kańczucka


Uchwała Nr IV/35/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niżatyce


Uchwała Nr IV/36/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pantalowice


Uchwała Nr IV/37/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rączyna


Uchwała Nr IV/38/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siedleczka


Uchwała Nr IV/39/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sietesz


Uchwała Nr IV/40/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Rzeplińska


Uchwała Nr IV/41/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Żuklin


Uchwała Nr IV/42/2007 z dnia 9 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu OsiedlaNr 1 ”Parkowe” w Kańczudze UCHYLONA

Uchwała Nr V/47/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kańczuga za 2006 rok i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy  Kańczuga absolutorium za 2006 rok


Uchwała Nr V/48/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne


Uchwała Nr V/49/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl obsługi osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta   i Gminy Kańczuga


Uchwała Nr V/50/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji i ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej


Uchwała Nr V/51/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego


Uchwała Nr V/52/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek położonych w Łopuszce Małej


Uchwała Nr V/53/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia na 2007 rok planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Kańczudze


Uchwała Nr V/54/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie  z przedszkola


Uchwała Nr V/55/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok


Uchwała Nr V/56/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie zawiadomienia Sekretarza Miasta i Gminy Kańczuga o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi  w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990 roku


Uchwała Nr V/57/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie delegowania Przedstawiciela Miasta i Gminy Kańczuga do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej


Uchwała Nr V/58/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze


Uchwała Nr V/59/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie uznania protestu mieszkańców wsi Żuklin dotyczącego wyborów sołtysa wsi Żuklin w dniu 25 marca 2007 roku i stwierdzenia nieważności wyborów Sołtysa
Uchwała Nr V/60/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasaoraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z poszczególnych miejscowości

Uchwała Nr VI/61/2007 z dnia 29 czerwca  2007 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2007 rok wynikającej z przynależności do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej


Uchwała Nr VI/62/2007 z dnia 29 czerwca  2007 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze za 2006 rok


Uchwała Nr VI/63/2007 z dnia 29 czerwca  2007 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kańczudze


Uchwała Nr VI/64/2007 z dnia 29 czerwca  2007 roku w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne


Uchwała Nr VI/65/2007 z dnia 29 czerwca  2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok


Uchwała Nr VI/66/2007 z dnia 29 czerwca  2007 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w Łopuszce Wielkiej


Uchwała Nr VI/67/2007 z dnia 29 czerwca  2007 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Sieteszy


Uchwała Nr VI/68/2007 z dnia 29 czerwca  2007 roku w sprawie zamiany nieruchomości położonych  w miejscowościach Chodakówka i Sietesz


Uchwała Nr VI/69/2007 z dnia 29 czerwca  2007 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki budowlanej położonej w Kańczudze


Uchwała Nr VI/70/2007 z dnia 29 czerwca  2007 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Kańczudze


Uchwała Nr VI/71/2007 z dnia 29 czerwca  2007 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Kańczuga działki zajętej pod drogę gminną położonej w Kańczudze


Uchwała Nr VI/72/2007 z dnia 29 czerwca  2007 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Ziemi Przeworskiej


Uchwała Nr VI/73/2007 z dnia 29 czerwca  2007 roku w sprawie powołania Zespołu d/s opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników


Uchwała Nr VI/74/2007 z dnia 29 czerwca  2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania


Uchwała Nr VI/75/2007 z dnia 29 czerwca  2007 roku w sprawie przyjęcia “Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007 - 2015”  dla Miasta i Gminy Kańczuga


Uchwała Nr VI/76/2007 z dnia 29 czerwca  2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr V/25/2005 Rady Miejskiej w kańczudze z dnia 14 lipca 2004 roku dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i gminy Kańczuga


Uchwała Nr VI/77/2007 z dnia 29 czerwca  2007 roku w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty za przyjęcie miejsca na parkingu i dodatkowych miejscach wyznaczonych do parkowania oraz na polu namiotowym przy zbiorniku wodnym w Łopuszce Małej


Uchwała Nr VII/78/2007 z dnia 27 sierpnia  2007 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych we wsi Sietesz


Uchwała Nr VII/79/2007 z dnia 27 sierpnia  2007 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych


Uchwała Nr VII/80/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki zabudowanej położonej w Łopuszce Wielkiej


Uchwała Nr VII/81/2007 z dnia 27 sierpnia  2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Przeworsku na kadencję 2008 -2011


Uchwała Nr VII/82/2007 z dnia 27 sierpnia  2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/15/2005 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 marca 2005 roku dotyczącej ustalenia regulaminy udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga UCHYLONA


Uchwała Nr VII/83/2007 z dnia 27 sierpnia  2007 roku w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne


Uchwała Nr VII/84/2007 z dnia 27 sierpnia  2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok


Uchwała Nr VII/85/2007 z dnia 27 sierpnia  2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok


Uchwała Nr VII/86/2007 z dnia 27 sierpnia  2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego


Uchwała Nr VIII/87/2007 z dnia 25 września  2007 roku w sprawie nadania Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kańczuga


Uchwała Nr VIII/88/2007 z dnia 25 września  2007 roku w sprawie przyjęcia “Opisu planowanych do realizacji zadań na terenie miasta Kańczuga”


Uchwała Nr VIII/89/2007 z dnia 25 września  2007 roku w sprawie zatwierdzenia “Opisu planowanych do realizacji zadań na terenie miasta Kańczuga”


Uchwała Nr VIII/90/2007 z dnia 25 września  2007 roku w sprawie zaliczenia nakładów finansowych poniesionych na budowę budynku na poczet ceny nieruchomości


Uchwała Nr VIII/91/2007 z dnia 25 września  2007 roku w sprawie wydzielenia z budynku w Kańczudze przy ul. Parkowej lokali użytkowych zajmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kańczudze


Uchwała Nr VIII/92/2007 z dnia 25 września  2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok 


Uchwała Nr IX/93/2007 z dnia 29 listopada  2007 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2007 roku podanej w komunikacie Prezesa GUS jako podstawa do obliczenia podatku rolnego


Uchwała Nr IX/94/2007 z dnia 29 listopada  2007 roku w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2008 rok


Uchwała Nr IX/95/2007 z dnia 29 listopada  2007 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości


Uchwała Nr IX/96/2007 z dnia 29 listopada  2007 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok


Uchwała Nr IX/97/2007 z dnia 29 listopada  2007 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji podatkowych składanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych


Uchwała Nr IX/98/2007 z dnia 29 listopada  2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok


Uchwała Nr IX/99/2007 z dnia 29 listopada  2007 roku w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne


Uchwała Nr IX/100/2007 z dnia 29 listopada  2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr II/15/2005 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 marca 2005 roku dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga UCHYLONA


Uchwała Nr IX/101/2007 z dnia 29 listopada  2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli


Uchwała Nr IX/102/2007 z dnia 29 listopada  2007 roku w sprawie intencji przystąpienia do wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami


Uchwała Nr IX/103/2007 z dnia 29 listopada  2007 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych we wsi Łopuszka Wielka


Uchwała Nr IX/104/2007 z dnia 29 listopada  2007 roku w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Rączynie


Uchwała Nr IX/105/2007 z dnia 29 listopada  2007 roku w sprawie przystąpienia do Fundacji “Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ” w Pawłosiowie w charakterze PARTNERA


Uchwała Nr IX/106/2007 z dnia 29 listopada  2007 roku w sprawie ustalenia miesięcznych diet dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedlowych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga


Uchwała Nr IX/107/2007 z dnia 29 listopada  2007 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso  dla inkasentów z poszczególnych miejscowości


Uchwała Nr IX/108/2007 z dnia 29 listopada  2007 roku w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych biorących udział w pracach Rady Miejskiej w Kańczudze


Uchwała Nr IX/109/2007 z dnia 29 listopada  2007 roku w sprawie opinii dotyczącej utworzenia na terenie Miasta Kańczuga Wielkopowierzchniowego Obiektu Handlowego


Uchwała Nr IX/110/2007 z dnia 29 listopada  2007 roku w sprawie wyrażenia woli dokonania zamiany nieruchomości zabudowanych


Uchwała Nr IX/111/2007 z dnia 29 listopada  2007 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych we wsi Pantalowice


Uchwała Nr X/112/2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kańczuga  na 2007 rok


Uchwała Nr X/113/2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok


Uchwała Nr X/114/2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie budżetu Miasta i Gminy Kańczuga  na 2008 rok


Uchwała Nr X/115/2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację  zadania publicznego


Uchwała Nr X/116/2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie zatwierdzenia na 2008 rok taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Miasta i Gminy Kańczuga


Uchwała Nr X/117/2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie dopłaty dla I grupy taryfowej odbiorców usług zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Kańczuga


Uchwała Nr X/118/2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie ustalenia Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga na 2008 rok


Uchwała Nr X/119/2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl obsługi osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta i Gminy Kańczuga


Uchwała Nr X/120/2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2008 rok wynikającej z przynależności do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej


Uchwała Nr X/121/2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości 1 punktu dla pracowników zatrudnionych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kańczudze


Uchwała Nr X/122/2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Kańczuga, a Województwem Podkarpackim


Uchwała Nr X/123/2007 z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne


 

Metryka

sporządzono
2011-02-13 przez
udostępniono
2011-02-13 01:00 przez Paweł Mucha
zmodyfikowano
2016-12-08 11:12 przez Paweł Mucha
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
806
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.